مشخصات فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت

مشخصات فایل پاورپوینت نقش های نوین رهبری

مشخصات فایل جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ریاضی دهم انسانی

مشخصات فایل جزوه تایپ شده، رنگی و مصور حسابان

مشخصات فایل جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ریاضی3 تجربی

مشخصات فایل پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ ادبیات2 دکتر توفيق هاشم پور سبحانی

مشخصات فایل پاورپوینت خلاصه کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری

مشخصات فایل جزوه تایپ شده، رنگی و مصور فیزیک3 رشته ریاضی

مشخصات فایل جزوه تایپ شده، رنگی و مصور فیزیک3 رشته تجربی

مشخصات فایل نقشه های اتوکد مجتمع مسکونی و تجاری 8 طبقه