پاورپوینت درمورد مردم چگونه با یکدیگر تعامل و در یکدیگر نفوذ می کنند

مشخصات فایل عنوان: قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 34 محتویات مقدمه نفوذ اجتماعی حضور دیگران آسان سازی اجتماعی احساس رقابت یا ملاحظات ارزیابی شدن نظریه حواسپرتی-تعارض خود عرضه سازی فردیت زدایی مداخله ی ناظران تعریف موقعیت نفوذ اقلیت اطاعت از مراجعپاورپوینت درمورد مردم چگونه با یکدیگر تعامل و در یکدیگر نفوذ می کنند|32018920|sarzamindoost|پاورپوینت درمورد مردم چگونه با یکدیگر تعامل و در یکدیگر نفوذ می کنند,نفوذ اجتماعی ,آسان سازی اجتماعی,احساس رقابت یا ملاحظات ارزیابی شدن,خود عرضه سازی,مداخله ی ناظران,اطاعت در زندگی روزمره
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت درمورد مردم چگونه با یکدیگر تعامل و در یکدیگر نفوذ می کنندمشخصات فایل

عنوان:

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 34
محتویات

مقدمه

نفوذ اجتماعی

حضور دیگران

آسان سازی اجتماعی

احساس رقابت یا ملاحظات ارزیابی شدن

نظریه حواسپرتی-تعارض

خود عرضه سازی

فردیت زدایی

مداخله ی ناظران

تعریف موقعیت

نفوذ اقلیت

اطاعت از مراجع قدرت

ازمایش ویلگرام

اطاعت در زندگی روزمره

قدرت موقعیت

هدف آزمایش و شرح آن

نتیجه آزمایش
قسمتی از پاورپوینت

مقدمه:

در این اینجا می خواهیم به بررسی این مطالب بپردازیم که مردم چگونه با یکدیگر تعامل و در یکدیگر نفوذ می کنند و همچنین تاثیر حضور افراد و موقعیت های مختلف در تسهیل یا مختل شدن رفتار یکدیگر.در همین راستا به بررسی دو اصطلاح نفوذ اجتماعی و آسان سازی اجتماعی میپردازیم.
نفوذ اجتماعی :
•برای بیشتر مردم اصطلاح نفوذ اجتماعی به معنای تلاش مستقیم و عمدی برای تغییر دادن باور ها نگرش ها و یا رفتار های دیگران است.
•در برابر این نفوذ های اجتماعی ادمی به شیوه های متفاوتی جواب میدهد:

متابعت:از خواسته های نفوذ کنندگان پیروری می کنیم اما الزاما باور ها و نگرش های خود را تغغیر نمیدهیم
درونی سازی:قانع میشویم که نفوذ کننده درست میگوید و باور ها ونگرش های خود را تغییر میدهیم
در برابر نفوذ ها مقاومت میکنیم و احتمالا حتی طغیان عملی نشان میدهیمحضور دیگران:
•نورمن تریپلت به گروهی از کودکان اموزش داد تا قرقره چوب ماهی گیری را در مدت زمان معین با بیشترین سرعت که میتوانند بچرخانند.در مواردی دو کودک با هم و هر یک با چوب ماهی گیری خود و در موارد دیگر کودک به تنهایی این کار را انجام داد.
•تریپلت گزارش داد که بسیاری از کودکان وقتی کودک دیگری در حضور آن ها همان کار را انجام میدهد با سرعت بیشتری این کار را انجام میدادند تا زمانی که تنها بودند.این موقعیت را همکوشی میگویند.