نقشه های اتوکد مجتمع مسکونی و تجاری 8 طبقه

دانلود نقشه های اتوکد مجتمع مسکونی و تجاری 8 طبقه، در قالب فایل dxf و قابل ویرایش، شامل: - پلان موقعیت- پلان طبقه اول- پلان طبقه دوم - پلان طبقه سوم- پلان طبقه چهارم - پلان طبقه پنجم - پلان طبقه ششم - پلان طبقه هفتم - پلان طبقه هشتم - برش های A-A و Bنقشه های اتوکد مجتمع مسکونی و تجاری 8 طبقه|34033245|sarzamindoost|دانلود نقشه های اتوکد مجتمع تجاری,نقشه اتوکد ساختمان تجاری,دانلود نقشه اتوکد مجتمع تجاری,دانلود نقشه اتوکد تجاری,نقشه های مجتمع تجاری,نقشه های معماری مجتمع تجاری,نقشه های معماری مجتمع تجاری اداری,نقشه کامل مجتمع تجاری
با ما همراه باشید با موضوع نقشه های اتوکد مجتمع مسکونی و تجاری 8 طبقه

دانلود نقشه های اتوکد مجتمع مسکونی و تجاری 8 طبقه،
در قالب فایل dxf و قابل ویرایش، شامل:

- پلان موقعیت- پلان طبقه اول- پلان طبقه دوم
- پلان طبقه سوم- پلان طبقه چهارم
- پلان طبقه پنجم
- پلان طبقه ششم
- پلان طبقه هفتم
- پلان طبقه هشتم
- برش های A-A و B-B و C-C- نماهای شمالی، جنوبی و شرقی- پلان های ستون گذاری و آکس بندی طبقات