پاورپوینت تغذیه در نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان و نقش آن در پیشگیری از بیماری ها

پاورپوینت تغذیه در نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان و نقش آن در پیشگیری از بیماری ها مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت تغذیه درنوجوانان،بزرگسالان وسالمندان و نقش آن درپاورپوینت تغذیه در نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان و نقش آن در پیشگیری از بیماری ها|35007096|sarzamindoost|پاورپوینت تغذیه درنوجوانان,بزرگسالان وسالمندان و نقش آن درپیشگیری ازبیماریها
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت تغذیه در نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان و نقش آن در پیشگیری از بیماری ها

پاورپوینت تغذیه در نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان و نقش آن در پیشگیری از بیماری ها

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت تغذیه درنوجوانان،بزرگسالان وسالمندان و نقش آن درپیشگیری ازبیماریها

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 76


قسمتی از پاورپوینت

ويژگيهاي سنین دبستان:

lرشد یکنواخت

lسالهای آخر دبستان شروع جهش رشد به ویژه دردختران
کليد هاي تغذيه دانش آموزان:

lکمبود هاي تغذيه اي کودک را از رشد بالقوه اش باز مي دارد و موجب کاهش سرعت رشد جسمي وتوانمندي ذهني آنها مي شود.

lدر اين دوران اشتهاي کودک راهنماي خوبي براي دريافت انرژي ومواد مغذي مورد نياز است.

lاسترس مي تواندروي اشتهاي کودک تاثيربگذاردکه در صورت تداوم مي تواند مشکل ساز باشد.


ويژگيهاي سنین دبستان:

lسنین مدرسه یک از دورا نهای مهم زندگی برای ساختن توده استخوانی است.


lدریافت کافی کلسیم ازطریق رژیم غذایی در طول سا لهای رشد به تثبیت کلسیم و افزایش دانسیته استخوان کمک زیادی می کند.ويژگيهاي سنین دبستان:

انرژی

lمیزان انرژی درکودکان دبستانی متفاوت(اندازه بدن،میزان تحرک وسرعت رشد)

lکربوهیدرات وچربی منبع اصلی تامین انرژی(کمبود دریافت انرژی مصرف منابع پروتئینی)

و . . .